Kategorier
Lån

Forbrukslån til forbruk

Det finnes mange myter med forbrukslån som ikke er sanne. De fleste myter om det meste er jo ikke sanne, men har kommet fra noe som gjør at folk stiller spørsmålstegn med det ene og det andre med disse mytene. Forbrukslån er en populær låneform og det er ikke rart at det finnes mange rare meninger og oppfatninger om hva forbrukslån er og hvordan de skal oppfattes.

Forbrukslån til forbruk

En av mytene med billig forbrukslån er at det kun er lån til forbruk. Dette er ikke riktig. Det finnes ingen lån i Norge i dag som forteller deg eller meg om hvordan pengene skal brukes eller ikke brukes. Långiver er vanligvis den som bestemmer eller er med på å bestemme hva pengene kan eller ikke kan brukes til. Det er ofte ikke så vanskelig. Det finnes flere lån som banken ikke bryr seg om bruken av. Et sånt lån er kredittkort. Du får et og du kan bruke kortet på hva du vil. Mange banker prøver å stimulere til bruk innenfor visse sektorer ved å gi ekstra fordeler innenfor disse sektorene. Typiske sektorer er ved kjøp av bensin, fly med visse flyselskaper, osv. Det er med andre ord ganske mye som brukes og gjøres med disse kortene.

Et annet lån som bankene ikke bryr seg om bruken av er forbrukslån. Banken spør deg ikke om hvordan du bruker pengene. Du kan bruke forbrukslån på hva du vil. Et av disse forbrukene kan være forbruk, men det trenger absolutt ikke å være det. Du kan godt bruke pengene på bil, båt, hus eller du kan starte et selskap med pengene. Hvis du ikke har lyst til å bruke pengene kan du jo sette pengene i banken. Der kan de stå så lenge du vil uten at noen sier noe som helst.

Kategorier
Lån

Søk om depositumslån

Leie bolig

Det er veldig praktisk å eie eller leie en bolig. I dagens Norge er det ikke så mange muligheter igjen når det er snakk om det å leie eller eie en bolig: Det er noen få andre varianter, men hvordan disse variantene er for deg kommer veldig an på deg. Eksempler på varianter er det å bo i en båt eller det å bo i en campingvogn.

Når du leier en bolig vil du bli spurt om å betale leie. Det er motytelsen mot det å bo i en annen persons bolig er at du også må betale for dette. Når du leier en bolig må du ofte betale et depositum. Ønsker du å betale penger til noen eller for noe er det viktig at du bruker tiden din til å sikre beløpet. Pass på at du ikke sender pengene feil.

Depositumslån vs. depositumskonto

Leie av bolig krever at du setter inn penger på en konto som leietaker disponerer, men ikke kan ta ut penger fra. Selve kontoen kan dettes opp på 2 måter. Enten kan du sette opp kontoen slik at du og din leietaker eller du eller din huseier sammen setter opp en depositumskonto som din person da kun kan bruke med den andre. Her må du låne penger og sette det inn på kontoen. Dere må være enige for at penger skal trekkes ut.

Den andre måten å løse et depositum på er ved å ta opp et depositumslån. Et depositum er til stede for at du som leier skal betale for deg om du begår skade på huset. Et hus som ikke er skadet av leietaker er trygt og du som leietaker kan da fint få depositumet tilbake. Har du ikke penger å sette inn på en slik konto kan du søke om et lån istedenfor. Et lån er praktisk talt at du tar opp et lån som kun har for øye å bli overført til denne depositumskontoen og stå der. Du kan med andre ord slippe å bla opp disse pengene og heller ende opp med å la de stå på kontoen.

Søk depositumslån

Trenger du et lån for å få leie et sted slik at du kan få satt inn et depositum kan anbefaler vi deg å kaste deg over datamaskinen, søk depositumslån i dag for å få råd til stedet du vil bo. Dette kan gjøres ganske enkelt på nett. Du søker på et sted som gir deg mye mer tilbake om du får låne pengene når du ikke har dem. Er du en person som trenger penger så er ikke dette lånet for deg fordi du kan ikke bruke pengene på noe annet enn et depositumslån. Noen banker låner ut penger for denne grunn, men det ligger under kategorien forbrukslån. På denne måten blir forbrukslånet kun en resultat for deg som ønsker mer fri bruk av lånet.

Kategorier
Lån

Forbrukslån

Har du et forbrukslån er du en av mindretallet. Det er kun rundt tretti prosent som får sin søknad godkjent. Hadde alle i Norge søkt om forbrukslån ville ikke halvparten av de som har søkt fått lån. Det sier ganske mye om hvor strenge man er på å gi ut forbrukslån sammenlignet med andre lån som for eksempel kredittkortlån eller andre typer lån som kommer lettere. Lån er generelt sett ikke lett å få hvor forbrukslånet kan kategoriseres som vanskelige lån. Har du god og sunn økonomi kan du selvfølgelig få lån.

Overflod av informasjon

Det finnes mange tilbydere på markedet. Det er så mange tilbydere av lån at man drukner litt i jungelen av forbrukslån og andre typer lån. Søker du på forbrukslån på internett kan du bruke de neste tiårene på å finne ut av hvilke forbrukslån du bør søke på. Dette er ikke fordi konseptet er så vanskelig, men heller fordi det tar så utrolig mye tid å lese igjennom all den informasjonen som finnes på internett. Internett er overfylt av info om lån og hva som skal til for å få dem. Du kan rett og slett lese deg i hjel.

Nye og gamle tilbydere

Da det finnes så mange tilbydere av lån på internett er spørsmålet om det går an å gjøre visse vurderingen for å vite om den ene tilbyderen er bedre enn den andre. Slike vurderingen kan du absolutt gjøre. Her er det viktig at du først og fremst tar et søk og ser hva som kommer opp. Når du har en liste med tilbydere kan det først om fremst være greit å skille mellom formidler av lån og bank. Er det en formidler av lån vil du gjennom formidleren søke på lån hos mange banker på en gang. Det er en fordel og sparer deg for mye tid. Søker du på lån hos en bank vil du få et svar. Det er det. Ikke noe mer og ikke noe å sammenligne tilbudet med.

Når du leser på en tilbyders side om lån er det viktig at siden er oversiktlig og at siden er bra. Er det vanskelig å finne informasjon som er viktig for deg kan det være greit å droppe å bruke siden. Det må være lett å se hva tilbyderen tilbyr. Er det forbrukslån, kredittkort eller andre lån. Hva er prosenten, bør du også stille deg. Her er det fint om tilbyderen også sier noe om gebyrer og andre kostnader. Prøver tilbyderen å skjule hva som egentlig tilbys til etter at du har søkt er dette ikke bra. Når du søker på et lån gjennom en tilbyder er det viktig at tilbyderen sier at søknaden ikke er bindende og at det er lett å legge inn informasjon om lånet, hva du ønsker og deg selv. Det skal være effektivt og det skal være rett frem. Ikke noe tull.

https://loans.no/forbrukslan/